Last van burn-out klachten? Cranio werkt!

Cranio is een bewezen werkende lichaamstherapie die kan helpen bij het verminderen en voorkomen van burn-out verschijnselen. Mensen met burn-out, stress en chronische vermoeidheid, zien na een paar Cranio sessies vaak al verbetering. Lichamelijke klachten verminderen, je krijgt meer zelfvertrouwen, geeft beter je grenzen aan en staat meer ontspannen in het leven.

Privacy verklaring Praktijk Cranio Werkt

Praktijk Cranio Werkt, Winnie Verdegaal, heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Persoonlijke en medische gegevens worden door haar zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Dossiervorming
Voor de volledigheid van de sessies is het noodzakelijk dat Winnie Verdegaal, enig behandelend therapeut binnen Praktijk Cranio Werkt, een dossier aanlegt. Dit is wettelijk vastgelegd en staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het dossier bevat onder meer aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt, gegevens over de sessies en overige relevante benodigde gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, email adres).

Indien wenselijk of noodzakelijk, worden er, na expliciete toestemming van de cliënt, aanvullende gegevens opgevraagd of overleg gepleegd met andere hulpverleners zoals bijv. de huisarts, specialist of overige hulpverleners waar cliënt ook onder behandeling is of onder behandeling is geweest.

Gegevens in het dossier kunnen tevens worden gebruikt

- om, met expliciete toestemming van de cliënt, andere zorgverleners te informeren, bijv. als de sessies zijn afgerond of bij verwijzing naar een andere zorgverlening:
- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg
- voor de financiële administratie en het opmaken van een factuur.

Wanneer Praktijk Cranio Werkt om andere redenen gebruik wil maken van cliëntgegevens, is zij wettelijk verplicht hiervoor eerst expliciete toestemming van de betreffende cliënt te vragen.

Bewaartermijn
Gegevens welke zijn opgenomen in het cliëntendossier blijven, zoals vastgelegd in de Wet op de Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Bescherming van cliëntgegevens
Praktijk Cranio Werkt gaat uiterst zorgvuldig om met cliëntendossiers. Het beschermen van het cliëntendossier hoort hier ook bij. Wat binnen haar mogelijkheid en kennis ligt, zal zij gebruiken om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Indien er onverhoopt een criminele inbreuk op de opgeslagen gegevens heeft plaatsgevonden, is zij wettelijk verplicht hier melding van te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De zorgnota
Op de zorgnota, die u van Praktijk Cranio Werkt ontvangt, staan gegevens die voor de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn voor de vergoeding van deze nota. Praktijk Cranio Werkt is verplicht de onderstaande cliëntgegevens op de zorgnota te vermelden:
- naam, adres en woonplaats
- geboortedatum
- behandeldatum
- een korte omschrijving van de gegeven therapievorm
- de prestatiecode van de betreffende therapie
- de kosten van het consult
- het polisnummer.

Foto van schouder bekken behandeling

Our website is protected by DMC Firewall!